SAR automatyczne ryglowanie


Innowacyjny system SAR jest alternatywnym rozwiązaniem do manualnego systemu ryglowania ścian. Zadaniem osoby rozkładającej lub składającej ścianę jest tylko ręczne przesuniecie paneli. Ryglowanie lub rozryglowanie paneli odbywa się w sposób automatyczny poprzez naciśnięcie przycisku wbudowanego w panel.

Wyłącznik bezpieczeństwa

Wszystkie ściany są wyposażone w system NHK. W przypadku zaniku napięcia lub awarii system NHK umozliwia manualną obsługę ściany.

Cechy produktu:

  • Automatyczne ryglowanie ścian.
  • Standardowe wyposażenie w system NHK.
  • Możliwość ograniczenia dostepu osób nieuprawnionych.
  • Wyłącznik bezpieczeństwa (kontaktron magnetyczny)
  • Jest oznakowany znakiem CE.